Top Left Background Top Right Background
Bottom Right Background

Salgs- & leveringsbetingelser

Privatlivs- & cookiepolitik

 

Indholdsfortegnelse

Handelsbetingelser til kunder

Privatlivspolitik

Cookiepolitik

 

Handelsbetingelser til kunder

Anvendelse

Nedenstående betingelser er gældende for alle aftaler indgået med NewHands ApS i forbindelse med annoncering på dennes website, www.newhands.dk.

NewHands.dk
CVR-nr.: 40763376
Delta Park 12, 5. tv.
2665 Vallensbæk Strand


Aftalegrundlag

Formålet med www.newhands.dk er at skabe forbindelse mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdsgiver har mulighed for at oprette et jobopslag, hvori denne kan søge efter relevant arbejdskraft. NewHands skaber dermed en platform, hvor både arbejdsgiver og arbejdstager kan søge efter relevant arbejdskraft og/eller stillinger. NewHands ApS har ingen finansiel eller økonomisk interesse i den konkrete aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager. NewHands ApS tager udelukkende betaling for brug af formidlingsplatformen www.newhands.dk.


Pris og betaling

For arbejdsgiver
Arbejdsgiver kan som virksomhed oprette annoncer gennem platformen www.newhands.dk og søge efter relevant arbejdskraft. Arbejdsgiver forpligter sig til at betale prisen for de valgte ydelser efter den til enhver tid gældende prisliste for tidspunktet for aftalens indgåelse. Alle de angivne priser er inklusiv moms. Prisreguleringer kan forekomme, men vil blive varslet 60 dage inden disse ikrafttrædelse. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage. Betaling sker automatisk via de tilknyttet kontooplysninger ved oprettelse.

For jobsøger
Jobsøger får 90 dages gratis prøveperiode af platformen www.newhands.dk ved oprettelse af bruger på websitet. Efter udløb af denne periode hæfter arbejdstager for betaling af den valgte pakke ved aftalens indgåelse. Aftalen kan til enhver tid opsiges af arbejdstager med varsel på løbende måned + 30 dage. NewHands ApS forbeholder sig retten til at indfryse jobsøger brugerprofil og konto ved uhensigtsmæssig adfærd og brug af websitet. Betaling sker automatisk via de tilknyttet kontooplysninger ved oprettelse.

Kortbetaling sker igennem Yourpay og vi tilbyder følgende kort:


Reklamation

Reklamationer skal fremsættes senest fem dage efter jobannoncens første visningsdag. Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse. NewHands ApS er uden ansvar for eventuelle tab kunden måtte lide som følge af tryk-, taste- eller hørefejl. Fejl og mangler ved jobannoncen, som ikke skyldes kunden eller dennes reklamebureau, vil efter NewHands ApS skøn over den eventuelle værdiforringelse blive godskrevet forholdsmæssigt. En godskrivelse kan aldrig overstige det fakturerede beløb for jobannoncen. Reklamation kræver, at der tale om en mangelfuld eller misligholdt ydelse. Købelovens regler finder ej anvendelse.


Fortrydelsesret

For arbejdsgiver
Udgangspunktet er, at der ikke gælder en fortrydelsesret for erhvervsdrivende, herunder arbejdstager, medmindre dette fremgår af et særskilt aftaleforhold mellem parterne.

For jobsøger
Jobsøger har 14 dages fortrydelsesret fra aftalens indgåelse. Vi henviser til forbrugeraftalelovens §§ 18-25.


Fortrolighed

Alle brugere, herunder arbejdsgiver og arbejdstager, må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge NewHands ApS erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.


Øvrige

NewHands ApS fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, misligholdelse, handlinger eller undtagelser i forholdet mellem arbejdsgiver og jobsøger. NewHands ApS stiller udelukkende platformen www.newhands.dk til rådighed for begge parter. Alle aftaler indgået mellem arbejdsgiver og jobsøger vedrører kun disse. NewHands ApS kan som følge af aftaler mellem arbejdsgiver og jobsøger således ikke ifalde erstatningsansvar hverken materielt eller immaterielt – ej heller ved krænkelser, skader eller lignende. Det er arbejdsgiver og jobsøgers pligt, at de har de fulde rettigheder over al materiale anvendt på platformen www.newhands.dk. Arbejdsgiver og jobsøger accepterer, at det anvendte materiale kan deles og benyttes til fremvisning på NewHands ApS portaler og på dennes samarbejdspartners portaler i både Danmark og Udlandet. New Hands ApS kan ikke stilles til ansvar ved Force Majeure tilstande f.eks. IT-nedbrud, computervirus, terror med videre. NewHands ApS fraskriver sig ethvert ansvar ved 3. part uberettiget tilegnelse af arbejdsgiver eller jobsøger oplysninger, da det er partneres pligt at sikre, at der kun bruges oplysninger, som de kan tillade bliver fremvist.


Gældende ret og værneting

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem kunden og NewHands ApS, herunder tvister vedrørende aftalers eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne og til enhver tid gældende regler.


Gyldighed

Disse betingelser er senest opdateret den 18. Maj 2020 og erstatter alle tidligere gældende handelsbetingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.

 

Privatlivspolitik

Uddybende oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  1. Udsendelse af nyhedsbreve
  2. Oprethold af brugere på sitet
  3. Ved support

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Fulde navn
  • Virksomhedsnavn
  • CVR nummer
  • Email
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Modtagne samt sendte emails

Videreformidling af dine data

Data arkiveres i vores system til databehandling, som PT er WordPress. Jeres data bliver ikke videreformidlet solgt eller på anden vis benyttet af andre end NewHands. Dog kan oplysninger videregives i tilfælde af efterlevelse af lovkrav, til ordensmagten. Dette inkluderer datatilsynet, politiet og domstol.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger bliver slettet, når brugerens profil ikke længere er aktiv. Det er brugeren selv der skal sørge for at slette profilen. Newhands har ingen adgang til personlige passwords. Oplysninger vil blive beskyttet mod uautoriseret eller ulovlig behandling og vi sikrer, at dine oplysninger ikke går tabt eller bliver beskadiget.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning Du har ret til at få slettet oplysninger om dig. Dine oplysninger bliver dog automatisk slettet, når du vælger at slette din profil.

Kontakt Ønsker du oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret kontakte NewHands på mail support@newhands.dk

Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Cookiepolitik

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Cookies bruges til at analysere data omkring adfærd på vores portal og der lagres små dataenheder på din telefon-pc og eller tablet. Disse cookies kan ved enhver tid slettes af dig som bruger.

Dog er cookies vigtige ved eventuelt login på din profil. Disse gemte data gør det nemmere for dig at benytte dig af Newhands portalen. Newhands Aps er dermed dataansvarlig for dine personlige oplysninger.

Når du vælger at benytte dig af Newhands tjenester, giver du tilladelse til at Newhands kan lagre dine oplysninger. Disse oplysninger kan bruges til at markedsføre til dig igennem relevante markedsføringskanaler.

Du giver samtidig samtykke til at Newhands kan bruge din profil til egen markedsføring af Newhands, både på egen portal men også eksterne markedsføringskanaler. Herudover vil der kunne markedsføres Ratings-opgaver løstopgaver oprettet-Trustpilot (i tilfælde af at det er et firma)

Oversigt over hvilke tredjeparter, der har adgang til vores cookies.

Google Analytics
Benyttes til at måle trafikken på hjemmesiden

Facebook
Benyttes til marketing brug

MailChimp
Benyttes til at indsamle mailadresser til nyhedsbreve

Woocommerce
Benyttes til at administrere brugere på siden

Yourpay
Betalingsudbyder

 

Formål med indsamling af cookies

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

 

Goto Top
Luk Anmeldelsen

Seneste Nyheder

Andre Nyheder